kalendar

Kalendar

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 073/00, 009/01, 041/02, 046/02, 045/04, 048/06, 056/06 i „Službeni list CG“, br. 046/11, 014/14, 047/14, 012/16, 060/17 i 010/18), Izborna komisija Glavnog [...]
23/06/2020