Sastav komisije

Dragica Milačić, predsjednica
Slobodan Filipović, zamjenik predsjednice
Marina Vujanović, sekretar Komisije

Članovi i zamjenici:
1. Slobodan Bošković, član
Darko Maraš, zamjenik člana
2. Nikola Mugoša, član
Alma Ljuljanaj Jovićević, zamjenica člana
3. Irena Vućić Popović, članica
Filip Boljević, zamjenik članice
4. Marko Mihailović, član
Anđela Rakočević, zamjenica člana

Odluka o imenovanju Izborne komisije Glavnog grada