Sastav komisije

Veselin VUKČEVIĆ, predsjednik
Dragica KNEŽEVIĆ, zamjenica predsjednika
Vladimir VUJOVIĆ, sekretar Komisije

Članovi i zamjenici:
1. Mišela MANOJLOVIĆ, članica
Svetlana ULIĆ, zamjenica članice
2. Dragan ĐUKANOVIĆ, član
Jovan JOVANOVIĆ, zamjenik člana
3. Nikola TERZIĆ, član
Milan DODEROVIĆ, zamjenik člana
4. Radosav JOKIĆ, član
Dragan MAROVIĆ, zamjenik člana

Odluka o imenovanju Izborne komisije Glavnog grada