Obavještenje

o primopredaji izbornog materijala
07/06/2023

Obavještenje

o terminima edukacije biračkih odbora
06/06/2023

Rješenja

o pravu na imenovanje stalnog sastava biračkih odbora
29/05/2023